Ślub

"Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków, 
dwóch jednakich spojrzeń w oczy..
." 


W. Szymborska 

Miłosne historie